HERVERDELING VAN GROND

HERVERDELING VAN GROND

Ons is almal reeds bewus gemaak in die media van die nuwe konsep wetgewing vir die onteiening van grond.

Neem kennis dat dit nie net plaasgrond gaan wees nie maar dit is waar dit gaan begin.   Uit die media is dit duidelik dat daar groot druk uitgeoefen word op die regering om die herverdeling van grond te bespoedig.   Baie optogte word gereël en gehou om meer druk op die regering te plaas.

Dit gaan behels dat die staat u eiendom neem of koop om dit aan iemand anders oor te dra.   Die staat sal formules daarstel vir die berekening van die waarde en as die konsep wetgewing ‘n aanduiding is sal dit in ag geneem word as u die plaas/plot of huis geërf het of gekoop het.   U kan uself indink dat die aanbod van die laagste moontlike waarde gaan wees.

Die konsep wetgewing bepaal dat ‘n register van plase saamgestel moet word binne 90 dae na die inwerkingtreding van die wet.   Sodra die wet in werking tree gaan dit te laat wees om u situasie ten aansien van u eiendomme te herstruktureer.   Dit is noodsaaklik dat u nou reeds oorweging skenk daaraan om herstrukturering van u eiendomme te doen.

SPS Prokureurs in samewerking met ander rol spelers is besig om ‘n program saam te stel vir die herstrukturering van veral plaas eiendomme ten einde ten minste te verseker dat u ‘n behoorlike prys vir u eiendom verkry.   Ons kan nie onteiening keer nie maar ons kan dit so struktureer dat dit tot u voordeel kan wees.

Ons kan ongelukkig ook nie waarborg dat die staat sal betaal wat hulle moet nie maar dit gaan baie moeilik wees om verby die waarde te kom.